Home » Over Almere » Voorwaarden om op almere.nl te reageren

Voorwaarden om op almere.nl te reageren

U kunt reageren onder onze actuele artikelen. Houdt u zich wel aan deze afspraken

U kunt reageren onder onze actuele artikelen. Dat reageren is wel aan een aantal voorwaarden gebonden, zodat u en uw medebezoekers op een plezierige wijze onze site kunnen bezoeken. Almere.nl modereert bij wijze van proef achteraf.

Let op: deze reactiemogelijkheid is bedoeld als discussie, heeft u een (persoonlijke) vraag maak dan gebruik van het reactieformulier.

 1. Wees beleefd.
 2. Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen.
 3. Geef argumenten voor uw mening.
 4. Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands.
 5. Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen.
 6. Reacties gericht aan individuele medewerkers bij name genoemd van gemeente Almere worden verwijderd
 7. Het vermelden van persoonlijke gegevens van uzelf of derden in reacties is niet toegestaan
 8. Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld.
 9. Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.).
 10. Gebruik geen schuttingtaal.
 11. Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
 12. Het plaatsen van links naar anderse sites,afbeeldingen etc. is niet toegestaan
 13. Reacties die zogenaamd “off topic” zijn (niets met het oorspronkelijke onderwerp van doen hebben) worden verwijderd..
 14. “Trollen”  berichten plaatsen met het doel voorspelbare emotionele reacties (bijvoorbeeld woede, irritatie, verdriet, of scheldpartijen) wordt niet getolereerd.
 15. Het plaatsen van advertenties (commercieel of niet-commercieel), oproepen voor bijeenkomsten etc, en aankondigingen is niet toegestaan

Gemeente Almere behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties geheel of gedeeltelijk te schrappen. Als reageerders herhaaldelijk in “de fout” gaan heeft gemeente almere het recht deze reageerders de toegang tot het reageren voor kortere of langere tijd te ontzeggen (ban).

Gemeente Almere sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie uit. De gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart gemeente Almere voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties.

Beoordeel deze pagina